Психиатър

доц. Емил Калудиев

Кариерата му е преминала в психиатричната клиника на ВМА-София от 1975г. от ординатор до началник на клиниката през периода 1994-2014г. През 2012-2014 г. преподава психиатрия в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Участвал е във всички форми на следдипломна квалификация.

Статии от

доц. Емил Калудиев

Все още няма нищо качено.